BUURTCONCEPT

VAN KLAVERTJE 4 TOT DUURZAME BUURT

REALISEERBAAR

Mensen hebben tijd nodig om te veranderen. We hebben gezocht naar een duurzame en haalbare stap in het woonlandschap. Een ontwerp als alternatief voor de Vlaamse verkaveling.

WOONKWALITEIT

Waar wil jij het liefst wonen?
We kiezen vaak voor iets wat we gewoon zijn maar dat is daarom niet de beste keuze. Hopelijk kan het bovenstaande beeld je overtuigen.

RUIMTELIJK RENDEMENT

Een woning die kan groeien en krimpen op maat van je gezin zorgt voor een optimaal ruimtegebruik (beperken van zwerfruimtes), minder onderhoud en een betere betaalbaarheid.

CO-WONEN

OP ZOEK NAAR COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
VOOR HET INDIVIDUEEL WONEN

Een kwaliteitsvolle en aangename omgeving waar men individueel kan wonen en samen genieten.

 • Spelen en water
 • Sport
 • Hondenuitlaat
 • Gegroepeerde moestuintjes
 • Privé verscholen achter groen
 • Beperkte afrastering (kleine kinderen | huisdieren)
 • Oriëntatie (meest noord gerichte woningen krijgen voldoende licht en doorzon mogelijkheid)
 • Parkeren: autovrij – herbestemmingsmogelijkheden garage
 • Stilte ruimte (studeren, thuiswerk, ….)
 • Harmonie en aangenaam wonen
 • Ontmoeten (sociaal contact)
 • Multifunctionele gemeenschapsruimte
 • (Gemeenschappelijke) duurzame energievoorzieningen

NIEUWE WOONVORMEN EN EIGENDOMSRECHTEN


We evolueren steeds meer naar gedeeltelijke gemeenschappelijke voorzieningen en zijn op zoek naar betaalbaar wonen. Hier kunnen we ons de vraag stellen of onze bestaande en meest gebruikte woonformules zoals kopen en huren de beste en enige oplossingen zijn. Co-wonen, Co-housing, hamsterhuren, erfpacht, leasing en wooncoöperaties doen stilaan hun intrede.


FLEXIBEL WONEN & BOUWEN

VRAAGT OM EEN FLEXIBELE REGELGEVING

EIGENDOM

Is eigendom kopen de beste optie voor de toekomst en duurzaam wonen? (huren, hamsterhuren, coöperatieven, erfpacht)

VERGUNNINGEN

Flexibele vergunningen die gefaseerd bouwen mogelijk maken.

FINANCIEEL

Kredietvormen die kunnen groeien en krimpen. Misschien leasen we in de toekomst onze woning zoals een auto

NIEUWE WOONVORMEN

Zijn we er klaar voor of is het noodzaak? (Co-housing, co-wonen, wooncoöperaties ea.)

HET KLAVERTJE 4 – DE TOEKOMST

MINDSHIFT WONEN & BOUWEN
KLAVERTJE 4 – DE INSPIRATIETOOL

Een mindshift maken we niet alleen, dat doen we samen.

Via deze inspiratietool hebben wij al onze informatie ter beschikking gesteld. We hopen dat de burgers, de bouw, de financiële sector, het beleid en vele anderen met deze resultaten aan de slag gaan. Het is het ideale oefenmateriaal om alle domeinen te synchroniseren en klaar te maken voor wonen in 2050.

CIRCULAIR ONTWERPEN

Binnen PXL-research zetten we verder in op circulair ontwerpen. De toekomst voor een duurzame bouwketen.

WOON-WIJS 4.0

Met ondersteuning van de Provincie Limburg (woonsubsidie innovatieve projecten) gaan we verder onderzoeken hoe het KLAVERTJE 4 kan bijdragen tot nieuwe woonvormen, nieuwe businessmodellen, duurzame energievoorzieningen, co-wonen e.a.

AMBITIE

Onze droom: het KLAVERTJE 4 realiseren in het Vlaams | Limburgse Woonlandschap.

De technische cel wordt alvast begin 2022 gebouwd.

WILT U HIER VERDER AAN MEEBOUWEN?

Neem contact op met het expertisecentrum PXL Bouw & Industrie.