UNIVERSAL DESIGN

What’s in the name

Binnen Universal Design (UD) of ontwerpen voor iedereen wordt een woning mensgericht ontworpen. De levenskwaliteit en het handelen van mensen komt centraal te staan. 7 ontwerpprincipes toegepast in het KLAVERTJE 4.

UNIVERSAL DESIGN

DE 7 BASISPRINCIPES

1. Bruikbaar voor iedereen

Ruimtes zijn voldoende groot en toegankelijk voor diverse bewoners van de module.

2. Flexibel in gebruik

Verplaatsbare wanden en kasten creëren meer privacy, ruimte of opbergruimte naar de noden van de bewoner.

3. Eenvoudig en intuïtief

Schakelaars en elektronica kunnen doormiddel van sensoren en domotica bedient worden.

4. Begrijpelijke informatie

Brandalarm is zowel hoorbaar voelbaar als zichtbaar.

5. Marge voor vergissingen

Inductie kookplaat die afslaat wanneer er lang geen contact is op kookplaat.

6. Beperkte inspanning

Sensoren verlichten automatische de looproute ‘s nachts wanneer iemand uit bed komt.

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten

Bediening van kranen, kasten, deuren, e.a. is zowel voorzien op grote of kleine en/of zittende of staande gebruikers.

ONTWERPNIVEAU’S

Om het werkveld te ondersteunen en UD makkelijker toepasbaar te maken in de praktijk werden er 2 ontwerpniveau’ s ontwikkeld. Binnen het UD-Medior niveau worden er richtlijnen gegeven naar de basis toegankelijkheid voor iedereen en binnen het UD-Pro level naar comfortabel wonen met zorg. Elk ontwerpniveau kent ook zijn EXPERT-niveau waar specifiekere (zorg)noden een plaats kunnen krijgen.

UD MEDIOR

In de basiswoonmodule, UD-Medior (groen), werd de focus gelegd op de toegankelijkheid van de module voor zoveel mogelijk gebruikers, rekening houdend met de principes van Aging in Place.

UD PRO

Binnen UD-PRO (geel) staat het leefbaar maken van de module voor zorggebruikers voorop. Door een verfijning van het UD-Medior level wordt er naar een bewegingscomfort wonen gestreefd

EXPERT

Binnen het EXPERT-level (E) staat maatwerk centraal voor bijvoorbeeld blinden, slechtzienden, slechthorende of mensen met andere specifieke noden. Vb. Een brandalarm geeft een visueel of vibrerend signaal in de module zodat ook slechthorende of -zienden hier eenvoudig van op de hoogte worden gebracht. Ook het gebruik van meer contrasterende kleuren voor deurkaders visueel te maken zijn hier een mogelijkheid. Het expert level is toepasbaar op UD-MEDIOR en UD-PRO.