Spring naar de inhoud

TETRA-project (VLAIO): Circulair conceptbouwen

De Europese Green Deal (Circulair Economy Action Plan, maart 2020) en het daaruit voortvloeiende beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ van de Vlaamse regering (OVAM, april 2022) zijn ambitieus en dwingen de bouwsector om op zeer korte termijn te transformeren naar een circulaire sector. Vanaf 2030 moet 25% van de (ver)bouwwerken in Vlaanderen volgens de circulaire principes gebouwd worden. De huidige Vlaamse bouwketen kan dit enkel verwezenlijken door op een systemisch andere wijze te bouwen. In het kader van een nieuw TETRA-project ontwikkelt Hogeschool PXL daarom een nieuwe manier van bouwen, nl. circulair conceptbouwen. Hierbij worden circulariteit, ketensamenwerking, bouwindustrialisatie en digitalisering tot één systemisch ingrijpend geheel verenigd, en dit voor zowel de opdrachtgevers als de uitvoerders van een bouwproject. Indien je interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoeksproject, neem dan zeker contact op met Veerle Custers, hoofdonderzoeker bij het Expertisecentrum PXL Bouw & Industrie, via veerle.custers@pxl.be.