Spring naar de inhoud

Autodelen

AUTODELEN

DOEN OF NIET?

​Eén deelwagen vervangt vier tot vijftien privéwagens (bron: www.autodelen.net). Combineer je het autodelen met deelsteps en deel(bak)fietsen, dan ben je helemaal goed bezig! Bovendien kan door een gemeenschappelijke investering gekeken worden naar duurzame, ecologische alternatieven (zoals elektrisch rijden). ​​

Tip 1: Bij autodelen in gemeenschappelijke parkeerkelders leggen gemeenten vaak een parkeernorm op van 1,3 of 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid. Wanneer we de norm van 1,5 toepassen, worden bij een appartementsgebouw met 50 wooneenheden dus 75 parkeerplaatsen voorzien. Ons advies: ga in overleg met jouw gemeente over het gebruik van een of meerdere deelauto’s om zo het aantal parkeerplaatsen te verminderen. Een appartement met 50 wooneenheden kan dan voorzien worden van 50 parkeerplaatsen en 3 à 5 deelwagens in plaats van de traditionele 75 plaatsen. De voordelen? Minder ruimtebeslag, goedkoper (onderhoudskosten en verzekeringen worden gedeeld door de gebruikers), minder auto’s in het straatbeeld en dus ook klimaatvriendelijker… ​​

Tip 2: Maak de parkeergarage futureproof op twee manieren:

1) Voorzie een inventieve laadinfrastructuur, bv. via een app.​


2) Zorg voor een herbestemming van (een deel van) de garage. Bij gebruik van deelwagens zullen er namelijk parkeerplaatsen wegvallen; zo kan deze vrijgekomen ruimte toch benut worden voor iets anders. Maar een herbestemming voor een parkeergarage creëren, hoe pak je dat proactief aan?​

° Integreer daglicht (denk aan: ramen, lichtpatio, lichtstraat…);​

° Voorzie ook juridisch een mogelijkheid tot herbestemming van de parkeerplaatsen: exclusieve genotsresten worden best niet meer ​toegekend. Ook een innovatief reserveringssysteem (app) draagt bij aan het praktische gebruik van deelwagens en de ruimte die ze innemen in een parkeerkelder.

Het financiële plaatje

Ook financieel heeft autodelen wel wat voordelen. Een efficiënte parkeergarage van 100 plaatsen neemt ongeveer 2700m2 in beslag. Hiertegenover staat een geschat kostenplaatje van 1.350.000€ (500€/m2). Elektrische familiewagens zijn er op de markt vanaf 30.000€. Tien wagens brengen bijgevolg een kost mee van 300.000€. Voor projecten op grote schaal kunnen deelwagens dus zeker een economisch alternatief bieden voor zowel bewoner als ontwikkelaar. ​

Bovendien kunnen verzekeringen en onderhoudskosten gedeeld worden onder de bewoners. Hierdoor kunnen de kosten gespreid worden, wat dan weer leidt tot lagere kosten per individu.  

Wat als we autodelen gaan toepassen in het buurtconcept van Klavertje 4?

Met Klavertje 4 streven we naar een duurzame buurt met aandacht voor mens én natuur. Een deeleconomie kan hier dus niet ontbreken. Autodelen, fietsdelen, stepdelen… Het kan allemaal bij Klavertje 4.​

Een van de belangrijkste drijfveren achter autodelen is de positieve impact op het milieu doordat het aantal auto’s op de openbare weg afneemt en er bijgevolg minder uitlaatgassen worden uitgestoten. In onderstaande tabel hebben we de berekening gemaakt: wat als je een aantal auto’s zou vervangen door één deelauto? Hoeveel auto’s zijn er daadwerkelijk minder nodig?​​

Veel gemeenten hanteren een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. Dit wil zeggen: bij 64 wooneenheden moet de projectontwikkelaar 96 parkeerplaatsen voorzien (64×1,5). Wanneer alle wagens van dit woonproject deelwagens zouden zijn (100%), moet men – zelfs in het ‘slechtste’ geval, waarbij één deelauto ‘maar’ vier eigen wagens vervangt – maar liefst 72 minder parkeerplaatsen voorzien. ​

Ervan uitgaande dat een deel van de bewoners nog steeds een eigen wagen (20% of 50%) verkiezen, en we dus een combinatie maken van deelwagens en eigen wagens, blijft het resultaat nog steeds gunstig: er zijn respectievelijk 69,1 en 43,2 minder parkeerplaatsen nodig om iedere auto van een plekje te voorzien (zie tabel). 

Het gevolg laat zich uiteraard al raden: er is minder ruimtebeslag omdat men minder parkeerplaatsen moet voorzien. Ook dit heeft dus een positieve impact op ons milieu. Of men kan de vrijgekomen ruimte nuttig invullen voor, bijvoorbeeld, vrijetijdsactiviteiten.

Het gebruik van deelwagens is niet enkel voordelig bij parkeergarages of -kelders. Bij maximaal autodelen (50% of meer deelwagens) is bovengronds parkeren zeker een optie.

In het ontwerp dat hiernaast is afgebeeld zijn 52 parkeerplaatsen (gele vakjes) voorzien voor 64 wooneenheden, in plaats van de gebruikelijke 96 parkeerplaatsen bij een parkeernorm van 1,5.

Zo ontstaat er meer ruimte voor moestuintjes, sportvelden, hondenweides… Kortom, meer ruimte voor rust en groen.