Spring naar de inhoud

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

VAN BOUW- NAAR BUURTCONCEPT

Een alternatief voor de traditionele, Vlaamse verkaveling: dat is waar Klavertje 4 voor staat. Ons innovatief bouwconcept beoogt een groenere en duurzame omgeving met een focus op woonkwaliteit en aandacht voor ruimtelijk rendement.

De woonkwaliteit wordt niet alleen bepaald door je woning, maar minstens evenveel door de omgeving waarin je woont. Een omgeving met oog voor groen bijvoorbeeld, ​want wist je dat één boom even hard koelt als vijf airco’s? Maar ook een omgeving met oog voor zorgnoden is belangrijk: solidaire, zorgzame buurten waar mensen ​met autisme, senioren of mensen met specifieke zorgnoden zich welkom voelen, al dan niet in een formule van begeleid zelfstandig wonen. Op die manier wordt het macroniveau (de buurt) een spiegel van het microniveau (de woning): een aangename, flexibele leefplek met oog voor zorg en klimaat. 

Een aangename omgeving waar men individueel kan wonen en toch samen genieten: dat is waar we naar streven. Waterpartijen, ruimte voor sport, mogelijkheden om de hond uit te laten, gegroepeerde moestuintjes…
De aanwezigheid van deze gemeenschappelijke voorzieningen verhoogt niet enkel de woonkwaliteit; ook de levenskwaliteit vaart er wel bij. Betaalbaar wonen in een duurzame buurt, het kan! Voor specifieke info over gemeenschappelijke voorzieningen, co-wonen en de deeleconomie, bezoek zeker ook deze pagina.

INBREIDING

SLIM ORGANISEREN

Onze bevolkingssamenstelling verandert aan een razendsnel tempo. Een van de manieren om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal inwoners, de toename van eenoudergezinnen en alleenstaanden… is gebiedsinbreiding of –verdichting. Het inbreiden van een bepaalde regio houdt in dat je het potentieel van een specifieke buurt gaat bekijken en de reeds bebouwde ruimte gaat optimaliseren. Door een intelligente inbreiding kan een gebied efficiënter georganiseerd worden, ​en kan gelijktijdig ingezet worden op het sociale, economische én ecologische aspect. Door met deze drie dimensies rekening te houden, leveren we we een meervoudige waardecreatie.

Een voorbeeld van een intelligente gebiedsinbreiding is het voorzien van een gemeenschappelijk energienetwerk in reeds bestaande bebouwingen. Je kan echter ook voor een creatieve insteek opteren. Een klimmuur bouwen tegen de zijgevel van een appartementsgebouw, een sportveld aanleggen op het dak van een grootwarenhuis… 
(bron: www.platformstad.nl)

Het Klavertje 4 toegepast op wijkniveau
in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij:

Bestaande Vlaamse verkaveling

Inbreiding d.m.v. Klavertje 4

Door modulair en conceptmatig te bouwen, creëer je veel mogelijkheden op vlak van inbreiding. Om te zorgen voor kwalitatieve verdichting en zo inbreiding in een bestaande bebouwing te optimaliseren, zijn – naast de vorm van een klavertje vier – ook verschillende, afgeleide modellen van het Klavertje 4-concept mogelijk. Zo is er steeds een oplossing op maat van de omgeving. Klik op onderstaande afbeeldingen om de diverse mogelijkheden te bekijken.

Klik op de afbeeldingen.