Spring naar de inhoud

Zorgunit

Mobiele zorgunit in de tuin 

Is de huidige wetgeving rond mobiele zorgunits in de tuin makkelijk toepasbaar? En niet onbelangrijk: welke units biedt de huidige markt ons al? Binnen ons onderzoek hebben we de actuele regelgeving rond mobiele units onder de loep genomen, om via die weg een frisse blik te werpen op de zorgsector en hoe we zorg op een geïntegreerde manier kunnen inrichten in onze samenleving. Een van die geïntegreerde manieren is ‘zorgwonen’. Op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (hier een hyperlink invoegen nr die website) wordt zorgwonen omschreven als het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de oudere of hulpbehoevende mee inwonen, zonder dat deze zelf oudere of hulpbehoevende moet zijn. 

Bron: www.vlaanderen.be

Wanneer men ervoor opteert om een bijgebouw te plaatsen bij een bestaande woning, is de voorwaarde dat de bruto vloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid maximaal 50m² bedraagt. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, moet er enkel melding gemaakt worden van de woonunit. Een vergunning is in dat geval niet nodig.

Er is een ruim gamma aan mobiele zorgunits op de markt. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie units met 48m² woonoppervlakte beschikbaar (zie foto), voorzien van alle comfort zoals airconditioning, een volwaardige keuken, voldoende stopcontacten… Ook mobiele zorgunits van 60m² zijn beschikbaar, waar opnieuw alle hedendaagse voorzieningen beschikbaar zijn, zoals een keuken met oven en vaatwasser, een sanitaire ruimte met douche, toilet…

Indeling van een unit van 48m²

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het Klavertje 4-ontwerp komt naar voren dat de beschikbare zorgunits opgedeeld kunnen worden, naargelang rolstoelvriendelijkheid, in drie categorieën:

– Units van 20-40m²: Niet rolstoeltoegankelijk​, wegens te klein

– Units van 40-70m²: Rolstoeltoegankelijke zorgunits maar beperkt leefcomfort​

– Units van 70-100m²: Rolstoeltoegankelijke woning die ook als gezinswoning kan dienstdoen

Bovendien zijn er een aantal beperkingen en nadelen verbonden aan de twee kleinste categorieën van zorgunits:

– Ze zijn moeilijk rolstoeltoegankelijk te maken en de unit krijgt al snel het gevoel van een serviceflat.

– De unit moet minimaal drie meter van de perceelsgrens staan waardoor deze al snel in het midden van het perceel komt te staan. ​

– Enkel meldingsplicht en geen vergunningsplicht bij units kleiner dan 50m² lijkt voordeliger en minder administratieve rompslomp met zich mee te brengen. Er is echter een kanttekening: een melding is maar drie jaar geldig en mag maximaal één keer verlengd worden. Wat gebeurt er dus met de woonunit na zes jaar? ​

– De unit mag niet gebruikt worden als starterswoning voor jonge mensen.

– Door de beperkte omvang zal de woonoppervlakte van de unit bovendien ook niet voldoen voor de gemiddelde jonge starter​.

Klavertje 4 heeft met zijn klavermodules echter een goed alternatief voor deze krappe zorgwoningen. De modules of units die wij aanbieden hebben een bewoonbare oppervlakte van 81m² en zijn de ideale woonst voor zorgbehoevenden.

Voordelen van onze units:​

– Ze zijn rolstoeltoegankelijk (draaicirkels van
150 cm!)​.

– Ze zijn op maat te maken naar specifieke behoeftes​.

– Het zijn aangename, ruime woonunits met alle comfort.

Nadelen?

Deze units zijn door hun flexibiliteit en modulaire ontwerp iets groter​. Hierdoor zal een vergunning aangevraagd moeten worden​.

Echter, een zorgunit met vergunningsplicht i.v.m. meldingsplicht houdt op zijn beurt ook voordelen in:

– De tijdsduur kan projectafhankelijk bekeken worden (dus: niet beperkt tot zes jaar!).
– Er is een mogelijkheid tot bouwen op de perceelsgrens.
– Jonge starters kunnen ook een aanvraag voor deze units indienen.

Kortom, er is een divers aanbod van fraaie, degelijke woonunits beschikbaar. Echter, door de beperkte woonoppervlakte, voldoen deze units vaak niet als zorgunits, daar er onvoldoende plaats is voor rolstoelgebruikers en ze vaak standaard zijn ingericht, zonder rekening te houden met de specifieke noden van de bewoners of zorggebruikers. De modules van Klavertje 4 daarentegen kunnen ingezet worden als hoofdwoning, maar zijn door hun grootte en aanpasbaarheid ook de ideale zorgunit voor in de tuin.