Spring naar de inhoud

Co-wonen & Deeleconomie

Co-wonen & Deeleconomie

SAMEN VOOR MEER DUURZAAMHEID

Een gemeenschappelijke wasplaats, een gedeelde tuin of een gezamenlijke ​berging met werkgereedschap: waarom zouden we het moeilijker maken? ​
Samen is vaak beter: het is betaalbaarder en het zorgt voor spontaan sociaal ​contact in tijden waarin heel wat mensen vereenzamen. Ook autodelen heeft zo zijn voordelen: veel goedkoper voor wie maar af en toe​ een autorit maakt én goed voor het klimaat, want er zijn minder ​parkeerplaatsen nodig. Kortom: co-wonen en deeleconomie zijn handige ​collectieve oplossingen voor individuele noden. Economisch, ​klimaatvriendelijk en sociaal.  

Voorbeeld van een Klavertje 4-buurtconcept met bovengrondse parkeerplaatsen.

CO-WONEN: DE TOEKOMST?

Het klassieke woonmodel maakt plaats voor allerhande nieuwe woonvormen. Denk maar aan cohousing, kangoeroewonen, samenhuizen… Op de officiële website van Vlaanderen vind je een overzicht van de meest innovatieve woonvormen die in Vlaanderen in opmars zijn. ​​
Bij Klavertje 4 verstaan we onder co-wonen het hele spectrum van samen wonen én delen. Woningdelen, cohousing, zorgwonen… alles is mogelijk, rekening houdende met de wensen van de gebruiker of bewoner. ​​

Een niet onbelangrijk aspect bij het delen van (woon)ruimtes en gebruiksvoorwerpen is het opstellen van een juridisch kader, zodat alles op een degelijke manier georganiseerd kan worden. Het huishoudelijk reglement in mede-eigendom is een juridisch statuut dat momenteel het vaakst wordt toegepast wanneer er sprake is van het delen van gemeenschappelijke nutsvoorzieningen. Hiernaast doet echter ook de wooncoöperatie of coöperatief wonen zijn intrede. ​

Coöperatief wonen is een vernieuwend woonmodel: burgers stappen samen in een coöperatieve vennootschap om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is.  ​Het coöperatief woonmodel is een voor Vlaanderen innovatief model, dat zich positioneert naast de klassiek gekende modellen van huren of kopen van een woning of appartement. Het draagt zo bij aan een ruimere keuzevrijheid op de woningmarkt en dus tot een meer divers woonaanbod.
(bron: omgeving.vlaanderen.be) 


Bij Klavertje 4 denken we out-of-the-box en houden we rekening met de groeiende zorgvraag. Zo kunnen de klavermodules bijvoorbeeld ingezet worden als woonst voor leefgroepen die onder begeleiding samenwonen. De flexibele infrastructuur van de woonmodules, alsook de EXPERT-niveaus die toegepast kunnen worden, bieden de vereiste woonondersteuning bij het samenhuizen van volwassenen met een beperking. 

Mogelijkheden en voordelen van co-wonen

In ons Klavertje 4-concept kunnen de modules ingezet worden voor verschillende doeleinden. Zo kunnen deze niet enkel gebruikt worden als woonmodule, maar tevens als fietsenstalling, gezamenlijke vergaderplaats… De mogelijkheden zijn legio. 


Flexibele unit aan de noordkant

Voorbeeld 1:
Fietsenstalling of werkplaats
Voorbeeld 2:
Studeer-/ werk-/ vergaderplaats

Co-wonen houdt meer in dan alleen maar gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes. Om een idee te geven van wat er allemaal gedeeld kan worden, vind je hieronder alvast een aantal mogelijkheden:

Daarnaast zijn er uiteraard een heel aantal voordelen verbonden aan co-wonen: