Spring naar de inhoud

Abbeyfield Vlaanderen: cohousing op maat van 55+

Abbeyfieldhuizen zijn al een aantal jaren ingeburgerd in Brussel en Wallonië, en sinds kort kan je ook in Malle, Leuven en Gent terecht voor dit cohousingproject op maat van 55-plus. Bij Abbeyfield zetten ze in op kwaliteitsvolle, kleinschalige cohousing, waar je privé woont en samen leeft. Omdat deze woningen gericht zijn op levenslang wonen zijn ze allemaal rolstoeltoegankelijk. Hierdoor wordt dus rekening gehouden met eventuele toekomstige zorgnoden. Een Abbeyfieldhuis bestaat uit 9 tot maximaal 12 appartementen en is georganiseerd als een autonome vzw, met een eigen bewonersraad. Zo heeft iedere bewoner inspraak in de organisatie, samenwerking, gedeelde taken en lasten… van het project. Voor meer informatie kan je terecht op hun website: www.abbeyfieldvlaanderen.be.