Spring naar de inhoud

Inbreiding

INBREIDING

INTELLIGENT ORGANISEREN VAN WOONGEBIEDEN

Onze bevolkingssamenstelling verandert aan een razendsnel tempo. Een van de manieren om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal inwoners, de toename van eenoudergezinnen en alleenstaanden… is gebiedsinbreiding of –verdichting. Het inbreiden van een bepaalde regio houdt in dat je het potentieel van een specifieke buurt gaat bekijken en de reeds bebouwde ruimte gaat optimaliseren. Door een intelligente inbreiding kan een gebied efficiënter georganiseerd worden, ​en kan gelijktijdig ingezet worden op het sociale, economische én ecologische aspect.

Een voorbeeld van zo’n intelligente gebiedsinbreiding is het voorzien van een gemeenschappelijk energienetwerk in reeds bestaande bebouwingen. Je kan echter ook voor een creatieve insteek opteren. Een klimmuur bouwen tegen de zijgevel van een appartementsgebouw, een sportveld aanleggen op het dak van een grootwarenhuis… (bron: www.platformstad.nl)


Het Klavertje 4 toegepast op wijkniveau in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij:

Bestaande Vlaamse verkaveling

Inbreiding d.m.v. Klavertje 4

Het Klavertje 4 toegepast op perceelsniveau in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn verschillende schakelingen mogelijk met de woonunits: