Spring naar de inhoud

Inbreiding

INBREIDING

SLIM ORGANISEREN

Onze bevolkingssamenstelling verandert aan een razendsnel tempo. Een van de manieren om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal inwoners, de toename van eenoudergezinnen en alleenstaanden… is gebiedsinbreiding of –verdichting. Het inbreiden van een bepaalde regio houdt in dat je het potentieel van een specifieke buurt gaat bekijken en de reeds bebouwde ruimte gaat optimaliseren. Door een intelligente inbreiding kan een gebied efficiënter georganiseerd worden, ​en kan gelijktijdig ingezet worden op het sociale, economische én ecologische aspect.

Een voorbeeld van zo’n intelligente gebiedsinbreiding is het voorzien van een gemeenschappelijk energienetwerk in reeds bestaande bebouwingen. Je kan echter ook voor een creatieve insteek opteren. Een klimmuur bouwen tegen de zijgevel van een appartementsgebouw, een sportveld aanleggen op het dak van een grootwarenhuis… 
(bron: www.platformstad.nl)

Het Klavertje 4 toegepast op wijkniveau
in de casus van een sociale huisvestingsmaatschappij:

Bestaande Vlaamse verkaveling

Inbreiding d.m.v. Klavertje 4

Modulair conceptbouwen biedt veel mogelijkheden. Om inbreiding in een bestaande bebouwing te optimaliseren, zijn – naast de vorm van een klavertje vier – ook verschillende, afgeleide modellen van het Klavertje 4-concept mogelijk. Zo is er steeds een oplossing op maat van de omgeving:

Klik op de afbeelding